Χρονική περίοδος 2010-2014

Untitled_Panorama3a

Πραγματοποιούνται εργασίες με στόχο την άμεση σταθεροποίηση και εξυγίανση της επιφάνειας των μαρμάρινων όσο και των πώρινων μελών που βρίσκονται στο χώρο του κυρίως θεάτρου, του σκηνικού οικοδομήματος, καθώς και στο χώρο των διασπάρτων.

Οι προτεινόμενες εργασίες συντήρησης αναστρέφουν την ετοιμορροπία την οποία παρουσιάζουν τα αρχιτεκτονικά μέλη λόγω της ασυνέχειας των επιφανειών.

Ειδικότερα θα εκτελούνται:

 • Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των μαρμάρινων και πωρολιθικών επιφανειών από ρύπους με ειδικό βιοκτόνο.
 • Στερεώσεις με επιφανειακούς εμποτισμούς, οι οποίοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο Γ ΚΠΣ, καθώς και αισθητικές εξομαλύνσεις.
 • Συγκόλληση θραυσμάτων ή απολεπίσεων που θα προκύψουν από νέες ταυτίσεις κυρίως από το διάσπαρτο υλικό. Σημειώνεται ότι οι συγκολλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γ ΚΠΣ αφορούσαν ταυτισμένα αρχιτεκτονικά μέλη, κυρίως από το κοίλο του θεάτρου τα οποία επανατοποθετήθηκαν εν ξηρώ στις πιθανές αρχικές τους θέσεις.
 • Συντήρηση μελών που αφορά, κυρίως, στην πλήρωση ρηγμάτων ή ρωγμών με ένεμα.

Επίσης έχουν υλοποιηθεί:

 • Εργασίες αποχωμάτωσης στη δυτική πάροδο.
 • Εργασίες επιχωμάτωσης , δημιουργία πρανούς στα δυτικά με νέο φερτό υλικό προς αποκατάσταση.
 • Εργασίες κατασκευής πρανούς στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχαίου θεάτρου.
 • Ηλεκτρονική επεξεργασία υπαρχόντων φωτογραμμετρικών αρχείων.
 • Αεροφωτογράφιση του μνημειακού συνόλου.
 • Παραγωγή του έντυπου πληροφοριακού οδηγού του Α Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας
 • Εργασίες βελτίωσης της προσβασιμότητας στον ευρύτερο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου.
 • Βελτίωση του ηλεκτρολογικού δικτύου εργοταξίου και υπογείωση καλωδίων
 • Εργασίες υδροσποράς- τελικής σταθεροποίησης του πρανούς στο βορειοανατολικό τμήμα του επιθεάτρου καθώς και επέκτασή του δικτύου άρδευσης.
 • Προμήθεια εργοταξιακών οικίσκων για τις ανάγκες του έργου.