Διαδικασίες Ολοκλήρωσης Πράξης Έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας Δ’ Φάση».

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης Πράξης Έργου: «Συντήρηση - Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας Δ’ Φάση».

Περισσότερα

Η αρχαία Λάρισα

1999-3

Το θέατρο

1

Επικοινωνία

contact