Συμμετοχή του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Συμμετοχή του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Περισσότερα

Η αρχαία Λάρισα

1999-3

Το θέατρο

1

Επικοινωνία

contact