Ανάθεση εκπόνησης μελέτης του έργου “Αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας”

Στις 24-10- 2016 ανατέθηκε από το Διάζωμα η εκπόνηση της μελέτης για την αποκατάσταση του Αρχαίου θεάτρου.

Περισσότερα

Η αρχαία Λάρισα

1999-3

Το θέατρο

1

Επικοινωνία

contact