Τεκμηρίωση

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης αποκατάστασης και ανάδειξης του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας στην κατεύθυνση που ορίζουν οι διεθνείς χάρτες και συνθήκες, αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου αφού η λεπτομερής καταγραφή των επεμβάσεων εξασφαλίζει την τήρηση της αρχής της αναστρεψιμότητας. Πριν την έναρξη των εργασιών διασφαλίζεται η τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης, Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται τόσο οι παραδοσιακές μέθοδοι αποτύπωσης με εξάρτηση των μετρήσεων από σταθερό σύστημα αναφοράς, όσο και με τη χρήση της φωτογραμμετρίας.

Η τεκμηρίωση των επεμβάσεων γίνεται κατά τρόπο συστηματικό και λεπτομερή, που περιλαμβάνει την καταγραφή των εργασιών σε ημερολόγια, τη σχεδιαστική τεκμηρίωση των επεμβάσεων, καθώς και τη συστηματική φωτογραφική τους. Σε ημερολόγιο καθώς και σε καρτέλες συντήρησης περιγράφονται καθημερινά οι εργασίες συντήρησης των αρχιτεκτονικών μελών.

analogiko-fotografiko-arheio

Η τεκμηρίωση των εργασιών σε ημερήσια βάση γίνεται με την χρήση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών υψηλής ανάλυσης για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη καταγραφή των επεμβάσεων. Με αντίστοιχες μεθόδους καταγράφονται συστηματικά οι φθορές των μελών και οι επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας. Πέρα από τη γενική, καθημερινή χρήση της φωτογραφίας ως μέσου τεκμηρίωσης, διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα πλήρης αεροφωτογράφηση του μνημειακού συνόλου. Για την τεκμηρίωση των εργασιών χρησιμοποιείται και η μέθοδος της κινηματογράφησης με ψηφιακές βιντεοκάμερες.

Συνοπτικά το αρχείο του Έργου αποτελείται από:

  • Σχεδιοθήκη. Αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των σχεδιαστικών αποτυπώσεων, σχεδίων μελετών, προτάσεων και γενικότερα το σύνολο του σχεδιαστικού υλικού.
  • Φωτοθήκη. Αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ασπρόμαυρων, έγχρωμων φωτογραφιών, αρνητικών και slides αρχείου σε αναλογική και ψηφιακή μορφή ανά έτος και ανά τμήμα μνημείου. Στην φωτοθήκη βρίσκεται επίσης το σύνολο των ψηφιακών φωτογραφικών λήψεων καθώς και βιντεολήψεων αρχειοθετημένο ανά κατηγορίες.
  • Βιβλιοθήκη. Αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των μέχρι σήμερα μελετών που αφορούν το μνημείο, την αρθρογραφία του τοπικού και αθηναϊκού τύπου σε ψηφιοποιημένη και αναλογική μορφή καθώς βιβλία, άρθρα και δημοσιεύσεις για Αρχαία Θέατρα. Στην βιβλιοθήκη βρίσκεται επίσης το σύνολο του αρχειακού υλικού του Έργου στο Β ΚΠΣ στο Γ ΚΠΣ και στο ΕΣΠΑ

tehniko-grafeio-stiriksis