Τεχνικές συντήρησης

Τεχνικές συντήρησης

Με στόχο το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου, ώστε να αποτραπεί ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί μακροπρόθεσμα η εξέλιξη της φθοράς του, καταγράφηκαν οι σημαντικότερες βλάβες που παρατηρούνται και επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των αιτιών φθοράς, δηλαδή η διάγνωση τους.

Στο αρχείο που επισυνάπτεται μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική μελέτη.