Ποιοί είμαστε

Το Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας είναι μνημείο που ανήκει στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στην παρούσα φάση, το έργο αποκατάστασης του μνημείου υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στελεχώνεται τόσο από μονίμους υπαλλήλους της Υπηρεσίας όσο και από προσωπικό ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκε ειδικά για το έργο.

Στην ομάδα εργασίας του Θεάτρου συμμετέχουν αρχαιολόγοι, μηχανικοί, συντηρητές και εξειδικευμένοι εργατοτεχνίτες.