Ποιοί είμαστε

Α ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Υποέργο 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
Δημήτριος Καραγκούνης, Επικεφαλής Επιβλέπων, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
Αικατερίνη Πλασταρά, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
Βασιλική Τούλη, κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Γεώργιος Τουφεξής, κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Σοφία Τσανακτσίδου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

Υποέργα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
Δημήτριος Καραγκούνης, Επικεφαλής Επιβλέπων, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
Αικατερίνη Πλασταρά, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
Σοφία Τσανακτσίδου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
Μαρία Δελή, κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Σοφία Τσανακτσίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Τεχνικός και Συντονιστής Ασφαλείας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Σοφία Τσανακτσίδου

ΤΕ Λογιστών
Σταυρούλα Μπουκουβάλα

ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης
Γρηγόρης Γρηγοριάδης
Αικατερίνη Μπασιάκου
Κωνσταντίνα Γκαραλιού
Ελισσάβετ Ζήλου

ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών
Όλγα Λάιου
Ιωάννης Μπέης
Δημήτρης Κατσάκος
Αργύρης Φτάκας
Θεανώ Αγγέλου
Ζωή Τζαλαβρέτα
Ιωάννης Γκαρλέμος
Σοφία Καρανίκα

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών
Αχιλλέας Μαντζανάς
Γεώργιος Υφαντόπουλος
Νικόλαος Ζαφειρούλης
Αντώνης Κουρκούμπας
Χρήστος Νάστος
Άγγελος Κατσαμάκας
Ζαχάρω Ρουδνικλή
Βασίλης Πετράκης
Άγγελος Αγγελέτος
Ελένη Τσάρα