Ποιοί είμαστε

Α ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Υποέργο 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
Δημήτριος Καραγκούνης, Επικεφαλής Επιβλέπων, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
Αικατερίνη Πλασταρά,κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
Βασιλική Τούλη, κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Γεώργιος Τουφεξής, κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων,Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
Μαρία Δελή, κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Σοφία Τσανακτσίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Τεχνικός και Συντονιστής Ασφαλείας

Υποέργα 2, 3, 4, 5, 6
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
Δημήτριος Καραγκούνης, Επικεφαλής Επιβλέπων, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
Αικατερίνη Πλασταρά,κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Σοφία Τσανακτσίδου

ΤΕ Λογιστών
Σταυρούλα Μπουκουβάλα

ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης
Γρηγόρης Γρηγοριάδης
Αικατερίνη Μπασιάκου
Κωνσταντίνα Γκαραλιού

ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών
Όλγα Λάιου
Ιωάννης Μπέης

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών
Αχιλλέας Μαντζανάς
Γεώργιος Υφαντόπουλος
Νικόλαος Ζαφειρούλης
Αντώνης Κουρκούμπας
Χρήστος Νάστος