Νέα & Εκδηλώσεις

PB230003

Ζ’ Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”

20/09/2014>21/09/2014

H Z’ Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου "ΔΙΑΖΩΜΑ" θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στο αρχαίο θέατρο της Λάρισας και θα συνεχιστεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο PARK του Βόλου.

Εργασίες διαμόρφωσης νέων βαθμίδων και συμπλήρωσης υπαρχόντων

12/09/2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τις εργασίες διαμόρφωσης νέων βαθμίδων και συμπλήρωσης υπαρχόντων βαθμίδων για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Α'ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ’ΦΑΣΗ)».

Προκήρυξη για την ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων

12/09/2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Α' ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ’ ΦΑΣΗ)».

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

12/09/2014

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ΄ΦΑΣΗ»