Νέα & Εκδηλώσεις

05

Επισκέψεις στο χώρο του μνημείου

22/09/2022

Επισκέψεις στο χώρο του μνημείου

IMG_20220909_071153

Νέα παραλαβή εδωλίων στο Αρχαίο Θέατρο

11/09/2022

Νέα παραλαβή εδωλίων στο Αρχαίο Θέατρο

13

Επισκέψεις στο χώρο του μνημείου

03/09/2022

Επισκέψεις στο χώρο του μνημείου

19

Το Αρχαίο Θέατρο στο FORMediaTV

03/09/2022

Το Αρχαίο Θέατρο στο FORMediaTV

17

Νέα εδώλια στο Αρχαίο Θέατρο

29/08/2022

Νέα εδώλια στο Αρχαίο Θέατρο

23

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο»

25/08/2022

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο»

12

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος – Μεταφορές όγκων μαρμάρου και πωρολίθου»

25/08/2022

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος - Μεταφορές όγκων μαρμάρου και πωρολίθου»

10

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια α) φαιόγκριζου μαρμάρου, β) πωρόλιθου»

25/08/2022

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια α) φαιόγκριζου μαρμάρου, β) πωρόλιθου»

10

Ξεκίνησε η “παραγωγή” των νέων εδωλίων

15/08/2022

Ξεκίνησε η "παραγωγή" των νέων εδωλίων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων

01/08/2022

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων