Βιβλιοθήκη

Ενημερωτικός οδηγός Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

31/03/2017

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. 25 χρόνια μεγάλων παρεμβάσεων – προοπτικές

08/07/2016

Ομιλία του κ. Δημητρίου Καραγκούνη στην ημερίδα με θέμα : ¨Χρονικές Ασυνέχειες – Αρχαιολογικοί χώροι σε αστικά περιβάλλοντα¨

Ενημερωτικό φυλλάδιο

22/09/2015

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Les cités thessaliennes et Néron : à propos d’une inscription inédite de Larissa.

05/05/2015

Athanasios Tziafalias et Richard Bouchon

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων

05/05/2015

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Λεύκωμα Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

05/05/2015

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Χρήσεις του πηλού στη Θεσσαλία των ιστορικών χρόνων

05/05/2015

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣ

Η Θεσσαλική γη από την αρχαιότητα ως το Βυζάντιο

05/05/2015

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣ

DÉDICACES D’AFFRANCHIS A LARISSA (thessalie)

05/05/2015

Athanasios TZIAFALIAS     Ancien Éphore des Antiquités préhistoriques et classiques, LARISSA Laurence DARMEZIN Laboratoire HiSoMA Maison de l’Orient et de la Méditerranée LYON