Έγκριση μελέτης πρόσβασης κοινού και ΑμEΑ

31/01/2021

Untitled_Panorama3a

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου, συζητήθηκε στην 1η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), για το 2021 (θέμα 19ο), η επικαιροποιημένη μελέτη πρόσβασης κοινού και ΑμEΑ στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας.
Η μελέτη υποστηρίχθηκε από τους κ. Δημήτριο Καραγκούνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και την κα Ανθή Τσιτσά, Πολιτικό Μηχανικό, εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας Φορέας Ε.Ε., με την παρουσία της κα Σταυρούλας Σδρόλια, προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.
Για την επίτευξη πρόσβασης στο χώρο προτείνεται η κατασκευή μεταλλικού κλιμακοστασίου, ανόδου και καθόδου, με επίστρωση των πλατύσκαλων και πατημάτων από κατάλληλη ξυλεία.
Η κλίμακα θα κατασκευαστεί νοτιοανατολικά του θεάτρου σε σημείο που δεν εμποδίζει την θέαση από την οδό Βενιζέλου, και στη θέση της ήδη υπάρχουσας προσωρινής κλίμακας. Αποτελείται από τον χώρο υποδοχής κοινού επί της οδού Βενιζέλου, την κλίμακα δύο κλάδων με ενδιάμεσα και ακραία κιγκλιδώματα, ενώ για την πρόσβαση ΑμEΑ προβλέπεται η εγκατάσταση κινητού αμαξιδίου το οποίο θα κινείται στην ανατολική πλευρά του κλιμακοστασίου.
Στις 27 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε η απόφαση έγκρισης της μελέτης ύστερα και από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. Στην συνέχεια ο προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, αρχιτέκτων μηχανικός και επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης των εργασιών στο μνημείο, κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου Πολιτικός Μηχανικός του έργου θα προχωρήσουν στην σύνταξη μελέτης προϋπολογισμού για το έργο της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και της κατασκευής της σκάλας, προκειμένου να ακολουθήσει η προκήρυξή τους για την υλοποίηση.
Η χρηματοδότησή του έργου είναι εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ, καθώς αποτελεί ένα από τα υποέργα που έχουν εγκριθεί και προβλέπεται να προκηρυχθεί εντός του 2021.
Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση ειδικού φωτισμού στην είσοδο, πινακίδων που θα καθοδηγούν τους πολίτες, διαμόρφωση της εισόδου επί της οδού Βενιζέλου, κατασκευή σκάλας με προδιαγραφές πρόσβασης ΑμEΑ καθώς και τοποθέτηση ειδικών ενημερωτικών πινακίδων και σε κώδικα Μπράιγ (Braille).

Προκηρύσσεται η είσοδος κοινού στο Α’ Αρχαίο Θέατρο