Έγκριση της μελέτης «Αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος του Α΄ Aρχαίου θεάτρου Λάρισας – Α΄ φάση»

07/11/2020

Untitled_Panorama3a
Εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Η μελέτη παραδόθηκε στις 17/06/2020 από τον προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριο Καραγκούνη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων και συζητήθηκε στις 4 Αυγούστου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, υπεγράφη από την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού κα.Λίνα Μενδώνη η απόφαση έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος του Α΄ αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Α΄ φάση», έπειτα από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
Η ομάδα μελέτης αποτελείται από τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Δημήτριο Καραγκούνη με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα “Ειδικών Κατασκευών” και “Level II στον μη καταστροφικό έλεγχο των υλικών με υπερήχους”, τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Ευάγγελο Ματσαρόκο με μεταπτυχιακές σπουδές στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “προστασία μνημείων” καθώς και στις “Βυζαντινές Σπουδές” και την κα. Σοφία Τσανακτσίδου πολιτικό μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδές στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” και “Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών” . Οι δύο τελευταίοι έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες του ενταγμένου έργου στο ΕΣΠΑ «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’». Την ομάδα μελέτης στήριξαν και βοήθησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κα. Όλγα Λαΐου, εμπειρότατη μαρμαροτεχνίτρια Τήνου με άριστη κατάρτιση σε θέματα συντήρησης μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών από τα “παλαιότερα στελέχη” του Αρχαίου θεάτρου με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο του μνημείου όπως επίσης και η κα. Κατερίνα Μπασιάκου συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιολογικών ευρημάτων με αποδεδειγμένη και μακροχρόνια εμπειρία σε συντηρήσεις μαρμάρινων μελών με εικοσάχρονη και αυτή εμπειρία στο χώρο του Αρχαίου θεάτρου. Οι μελετητές συνεργάστηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την σύνταξη της μελέτης παράλληλα με τα άλλα καθήκοντά τους στα πλαίσια του τρέχοντος έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ.
Η άριστη συνεργασία φαίνεται από το αποτέλεσμα της μελέτης η οποία είναι υψηλού επιπέδου όπως άλλωστε αρμόζει σε ένα μνημείο επιπέδου θεάτρου Λάρισας.
Ο βασικός κορμός της μελέτης αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

1. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
2. ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ
3. ΠΡΟΤΑΣΗ
4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΩΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (4 ΤΕΥΧΗ)
6. ΣΧΕΔΙΑ
7. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ

Ειδικότερα, όσον αφορά την ενότητα 3, η οποία αποτελεί την πρόταση αποκατάστασης, αυτή αναλύεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΟ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ
1. 1. ΓΕΝΙΚΑ
1. 2. ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1. 3. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
2. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ ΛΙΘΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 1
2. 1. ΓΕΝΙΚΑ
2. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
2. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
3. ΠΩΡΙΝΟΙ ΛΙΘΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 2
3. 1. ΓΕΝΙΚΑ
3. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
3. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
4. ΠΩΡΙΝΟΙ ΛΙΘΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 3
4. 1. ΓΕΝΙΚΑ
4. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
4. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
5. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ ΛΙΘΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 4
5. 1. 1. ΓΕΝΙΚΑ
5. 1. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
5. 1. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
5. 2. 1. ΓΕΝΙΚΑ
5. 2. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
5. 2.. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
6. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ
6. 1. ΓΕΝΙΚΑ
6. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
7. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΠΩΡΙΝΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ
7. 1. ΓΕΝΙΚΑ
7. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
7. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
1.1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
1.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
2.1. ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ
2.2. ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
2.3. ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ
2.3.1. ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛΟΥ
2.3.2. ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
3.1.1. ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ
3.1.2. ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
3.2. ΥΛΙΚΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
3.3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3.4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΩΡΙΝΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΣΧΕΔΙΑ