Έγκριση τροποποίησης του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’»

07/02/2022

Untitled_Panorama3a

Στις 22/04/2021 υποβλήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το σύνολο της πρότασης για την τροποποίηση του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’».
Η πρόταση αφορούσε αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου με την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και παράλληλη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Το σύνολο της πρότασης επεξεργάστηκε ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης Αρχιτέκτων, επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικός και Συντονιστής Ασφαλείας του έργου.

Στις 04/02/2022 με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού εγκρίθηκε η πρώτη πράξη τροποποίησης και το ΤΔΕ του έργου ύστερα και από έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Ο νέος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.797.232,48 ευρώ και η νέα προτεινόμενη λήξη ολοκλήρωσης του έργου είναι η 31/12/2023.

Η ολοκλήρωση των εργασιών με την αποκατάσταση του κυρίως θεάτρου και του σκηνικού οικοδομήματος θα προσδώσει στο μνημείο μια νέα “δυναμική” και υπό όρους θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει παραστάσεις – εκδηλώσεις, ύστερα πάντα και από την σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου καθιστώντας το μνημείο πλήρως λειτουργικό.