Ανάθεση εκπόνησης μελέτης του έργου “Αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας”

25/10/2016

Στις 24-10- 2016 ανατέθηκε από το Διάζωμα η εκπόνηση της μελέτης για την αποκατάσταση του Αρχαίου θεάτρου.

Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
κ. Νέλλος Α. Κανελλόπουλος , ο Πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος , ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης , η Διευθύντρια της ΕΦΑ Λάρισας κα Σταυρούλα Σδρόλια , ο Τμηματάρχης έργων και μελετών της ΕΦΑ Λάρισας
κ. Δημήτρης Καραγκούνης και οι μελετητές κ.κ. Νικόλαος Χατζηδάκης, Ισίδωρος Πλακωτάρης, Ελένη – Αθηνά Αγγέλη, Χρήστος Καρναβέζος, Στυλιανή Π. Μπλάντα.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

1. Γενικό σχεδιασμό των επεμβάσεων στον ευρύτερο χώρο του θεάτρου.

Θα περιλαμβάνει το θέατρο με το κοίλο, τα αναλήμματα και το σκηνικό οικοδόμημα, το περιβάλλον του μνημείου με τις προσβάσεις σε αυτό, το χώρο τακτοποίησης αρχιτεκτονικών μελών και τα προσωρινά γραφεία – εργαστήρια. Στο γενικό σχεδιασμό θα ληφθούν υπ’ όψιν ήδη εγκεκριμένες μελέτες, το σύνολο των υπολοίπων υφιστάμενων μνημείων, κτήρια με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ο χώρος των πρώην στρατιωτικών αρτοποιείων, το υφιστάμενο πλέγμα πεζοδρόμων καθώς και πιθανές απαλλοτριώσεις.
Ο γενικός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει την ιεράρχηση και τη χρονική διαδοχή των επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή και θα περιγράφει τις αναγκαίες μελέτες (Η/Μ, φωτισμού, αποκατάσταση νεότερων κτισμάτων ΒΑ του θεάτρου κ.λπ.).

2. Οριστική μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου ( κυρίως θέατρο, σωζόμενο τμήμα διαζώματος και επιθεάτρου, αναλήμματα και σκηνικό οικοδόμημα).

Θα περιλαμβάνει:

Α. Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση,

Β. Καταγραφή παθολογίας

Γ. Προτάσεις.

Ο χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης.
Η μελέτη θα εκπονηθεί σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, η οποία θα είναι ενήμερη για τις εξελίξεις των εργασιών και θα πρέπει να συμφωνεί με τις προτεινόμενες επεμβάσεις.

Τη γενική εποπτεία από την πλευρά της Ε.Φ.Α. Λάρισας θα έχει ο τμηματάρχης έργων και μελετών, αρχιτέκτονας κ. Δ. Καραγκούνης, ο οποίος θα είναι μέλος και της μελετητικής ομάδας, καθώς η πολύχρονη ενασχόληση του με το μνημείο (από το 1990 μέχρι και σήμερα), θα συμβάλλει στην εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης.

Τη μελετητική ομάδα αποτελούν:
Δημήτριος Καραγκούνης, αρχιτέκτων μηχανικός – τμηματάρχης έργων και μελετών,
Νικόλαος Χατζηδάκης, αρχιτέκτων μηχανικός Α.Π.Θ., Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων»,
Ισίδωρος Πλακωτάρης, αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π., Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων»,
Ελένη – Αθηνά Αγγέλη, αρχιτέκτων μηχανικός Α.Π.Θ., Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων»,
Χρήστος Καρναβέζος, MSc πολιτικός μηχανικός,
Στυλιανή Π. Μπλάντα, τοπογράφος μηχανικός  – συντηρήτρια αρχαιοτήτων.