Αποκατάσταση εδωλίων στα πλαίσια της αντιστήριξης του κυρίως θεάτρου

06/08/2021

Untitled_Panorama3a
Παραθέτουμε ένα βίντεο που αφορά την αποκατάσταση των ορθίων εδωλίων στη βάση του ποδίου καθώς και των εδωλίων της πρώτης σειράς του κυρίως θεάτρου για την πληρέστερη ενημέρωση των φίλων του Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας.

Αποκατάσταση εδωλίων στα πλαίσια της αντιστήριξης του κυρίως θεάτρου