Αποτελέσματα Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών

21/03/2022

Untitled_Panorama3a
Στη Λάρισα βρέθηκαν στις 15 Μαρτίου τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών που προκήρυξε ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων, για την εξέταση των προτάσεων που κατατέθηκαν για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Α’ Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας.

Τα μέλη της επιτροπής ξεναγήθηκαν από την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων κα. Σταυρούλα Σδρόλια και τον επιβλέποντα του έργου και αναστηλωτή του Αρχαίου Θεάτρου κ. Δημήτριο Καραγκούνη στον χώρο του μνημείου καθώς και σε αυτά του λόφου του Φρουρίου.

Ακολούθως ξεκίνησε η διαδικασία της αξιολόγησης των 52 προτάσεων που είχαν υποβληθεί, η οποία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 19 Μαρτίου. Στην επιτροπή συμμετείχε και ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής.

Τα τελικά βραβεία βρίσκονται στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.