Γενικές φωτογραφικές λήψεις του μνημείου μετά το πέρας των εργασιών του ΕΣΠΑ

08/02/2016