Διαμόρφωση επιφανειών πλησίον της ανατολικής παρόδου

30/09/2015

Ολοκληρώθηκε η α’ φαση διαμόρφωσης των επιφανειών πλησίον της ανατολικής παρόδου με εξομαλύνσεις και κατασκευή τριπτού ασβεστοτσιμεντοκονιάματος. Παραλληλα δημιουργήθηκε οθόνη προβολής στην οποία με τη βοήθεια προτζέκτορα θα προβάλλονται ντοκιμαντέρ, εικόνες κ.ά.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την οποία συνέταξαν ο πρόεδρος της Ε.Ε. κ.κ. Αθανάσιος Τζιαφάλιας και ο αρχιτέκτων μηχανικός κ.κ. Δημήτριος Καραγκούνης.

Η β’ φάση περιλαμβάνει την τοποθέτηση έξι εκτυπωμένων φωτογραφιών σε αλουμίνιο διαστάσεων 2,50 x 2,50 μέτρων σε αντίστοιχα διάχωρα.