Διεθνής διαγωνισμός ιδεών για το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

24/09/2021

Untitled_Panorama3a
Προκηρύχθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων ο διεθνής ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για τον σχεδιασμό του Περιβάλλοντος χώρου του Α’ Αρχαίου Θεάτρου. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της UNESCO και τις συστάσεις της UIA για την καλύτερη εφαρμογή τους. Ειδικότερα, ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί αρχιτέκτονες ή ομάδες πολλαπλών ειδικοτήτων οι οποίες αποτελούνται από τουλάχιστον έναν αρχιτέκτονα μαζί με άλλες ειδικότητες, όπως αρχιτέκτονες τοπίου, αρχιτέκτονες αστικού σχεδιασμού κ.λπ. από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό Ιδεών για τον Σχεδιασμό του Περιβάλλοντος Χώρου του Αρχαίου Θεάτρου Α’ στη Λάρισα.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διοργανωτής αναγνωρίζει το σημαντικό νόημα και την αξία του Αρχαίου Θεάτρου Α’ της Λάρισας, καθώς και τον αντίκτυπό του στην ταυτότητα της πόλης. Η πρόθεση του διοργανωτή να δώσει το θέατρο στο κοινό και να μετατρέψει αυτό το μεγάλης αξίας αρχαίο μνημείο σε ενεργό μέρος της σύγχρονης ζωής της Λάρισας, απαιτεί την επανεξέταση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου του με στόχο, τόσο τη βέλτιστη ανάδειξή του όσο και την καλύτερη δυνατή ένταξή του στον πολεοδομικό ιστό και τη σύνδεσή του με τα άλλα σημαντικά τοπόσημα και τις χρήσεις γης.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η πρόκληση του διαγωνισμού είναι η μετατροπή ενός μη ενεργού μείζονος αξίας αρχαίου μνημείου σε ενεργό σημείο αναφοράς της σύγχρονης ζωής της πόλης, το οποίο θα δημιουργήσει νέες ισορροπίες και συσχετισμούς.
Ταυτόχρονα, μέσω του επαναπροσδιορισμού και επανασχεδιασμού των ανοικτών δημόσιων χώρων που περιβάλλουν το Αρχαίο Θέατρο Α’, του σχεδιασμού εκείνων που ενδεχομένως να προκύψουν με τις απαλλοτριώσεις, καθώς και τη χωροθέτηση των βασικών λειτουργικών αναγκών του θεάτρου, ο διαγωνιζόμενος καλείται να επιτύχει την ανάδειξη ενός νέου ενεργού τοπόσημου πολιτισμού, ικανό όχι μόνο να φέρει διεθνή προβολή και αναγνωσιμότητα, αλλά και να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η θέση του μνημείου στην καρδιά του κέντρου της πόλης σε συνδυασμό με τη μελλοντική λειτουργία του κάνει την περίπτωση μοναδική.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η περιοχή του διαγωνισμού καταλαμβάνει περίπου 42 εκτάρια (420.000 τ.μ.) και χωρίζεται σε δύο περιοχές:
1) ΠΕΡΙΟΧΗ 1: Είναι ο περιβάλλων χώρος σε άμεση γειτνίαση με το Αρχαίο Θέατρο.
2) ΠΕΡΙΟΧΗ 2: Είναι ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος επιρροής του θεάτρου.

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ο διαγωνισμός για τον «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α’ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» είναι ένας Ανοικτός Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, και αποτελεί μια πρώτη πρόσκληση ιδεών από επαγγελματίες όπως απαιτείται από τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA). Όλοι οι κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και η επιλογή της Κριτικής Επιτροπής, είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών διαγωνισμών της UIA. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική. Το σύστημα μέτρησης είναι το μετρικό.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε αρχιτέκτονες από όλες τις χώρες του κόσμου, που έχουν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος στη χώρα κατοικίας τους.
Λόγω της μεγάλης σημασίας της περιοχής του διαγωνισμού και το μέγεθός της, ο Διοργανωτής ενθαρρύνει τον σχηματισμό ομάδων που θα ενσωματώνουν εκτός της αρχιτεκτονικής και άλλες ειδικότητες όπως αρχιτεκτονική τοπίου, αστικό σχεδιασμό, πολεοδομία, αρχαιολογία, ιστορία, κοινωνιολογία κ.ά.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διεθνής Κριτής Deniz Incedayi Τουρκία
Διεθνής Κριτής Rainer Mahlamäki Φινλανδία
Διεθνής Κριτής, Πρόεδρος της επιτροπής Renato Rizzi Ιταλία
Έλληνας Κριτής Aristidis Sapounakis Ελλάδα
Διεθνής Κριτής, Εκπρόσωπος UIA Christian Sumi Ελβετία
Διεθνής αναπληρωματικός Κριτής – Εκπρόσωπος UIA Jacek Lenart Πολωνία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Thanasis ARGYRAKOS,
Architect Dipl. NTUA, MSc, Department of Public Works, Municipality of Larissa
Argyri EFTHYMIADOU,
Architect Dipl. NTUA, MSc, Urban Planning department, Municipality of Larissa
Dimitrios KARAGOUNIS,
Architect Dipl. PoliTO, MSc, PhD., Head of Department of Archaeological Projects and Studies, Ephorate of Antiquities of Larissa, Ministry of Culture and Sports, Greece
Head Supervisor of the Restoration of the Ancient Theatre of Larissa Project (1988-2021)
Nikolaos SAMARAS,
Architect Dipl. NTUA, ΜSc, PhD. Lecturer at the Department of Planning
and Regional Development of the University of Thessaly, Greece.
Discipline: Rehabilitation of Historic Centers and Sites

PROFESSIONAL ADVISOR
Vasiliki AGORASTIDOU

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ
Συνολικά το καθαρό ποσό των 63.000 ευρώ θα μοιραστεί στους νικητές που θα επιλεχτούν από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, και θα είναι ως εξής:
1ο βραβείο 30.000 ευρώ.
2ο βραβείο 15.000 ευρώ.
3ο βραβείο 10.000 ευρώ.
4ο βραβείο 5.000 ευρώ.
5ο βραβείο 3.000 ευρώ.
Ο ΦΠΑ θα πληρωθεί επιπλέον στις ανωτέρω αμοιβές.
Στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί έκθεση όλων των συμμετοχών και βραβευμένων έργων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Έναρξη διαγωνισμού και εγγραφής 20 Σεπτεμβρίου, 2021
Λήξη εγγραφής στην ιστοσελίδα 19 Νοεμβρίου, 2021
Περίοδος ερωτήσεων 24-30 Σεπτεμβρίου, 2021
Δημοσίευση απαντήσεων 15 Οκτωβρίου, 2021
Προθεσμία υποβολής συμμετοχών (ταχ/κή αποστολή) έως: 24 Φεβρουαρίου, 2022
Προθεσμία παραλαβής συμμετοχών με ταχυδρομείο ή courier 14 Μαρτίου, 2022
Συνεδριάσεις Κριτικής Επιτροπής 16-18 Μαρτίου, 2022
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 22 Μαρτίου, 2022
Εγκαίνια έκθεσης Θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Η εγγραφή των διαγωνιζομένων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού (https://www.saata-competition.gr), μέσω του κουμπιού «registration» (εγγραφή), το αργότερο μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, 2021.