Εξέλιξη εργασιών έργου

28/02/2021

Untitled_Panorama3a
Όπως είχε προγραμματιστεί και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος μεταφέρθηκαν και ταξινομήθηκαν αρχικά στο χώρο της ορχήστρας και εν συνεχεία εντός των δωματίων του σκηνικού οικοδομήματος 151 ταυτισμένα εδώλια.
Ο ανάδοχος του Υποέργου 3 «Σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/CAM» το οποίο πρόσφατα συμβασιοποιήθηκε, ολοκλήρωσε επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρόνου την σάρωση του κυρίως θεάτρου και σύμφωνα με την σύμβαση παρέδωσε στο έργο 240 τρισδιάστατα μοντέλα νέων εδωλίων.
Όσον αφορά την εξέλιξη των εργασιών της κατασκευής τοιχοποιίας αντιστήριξης αυτές προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παρά τις δυσκολίες λόγο των πρόσφατων δυσμενών καιρικών συνθηκών. Εντός του ερχόμενου δεκαημέρου ο ανάδοχος θα ξεκινήσει την κατασκευή της τοιχοποιίας στα ανατολικά σε ικανό τμήμα στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που προηγούνται(εκσκαφή, κατασκευή αποστράγγισης, αφαίρεση κάθετων εδωλίων, αφαίρεση ικανού τμήματος επίχωσης κάτω από την πρώτη σειρά εδωλίων).
Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται με υποδειγματικό τρόπο από τους εργαζόμενους του έργου σε άψογη συνεργασία με τον ανάδοχο με τις οδηγίες του αρχιτέκτονα επικεφαλής της επίβλεψης κ. Δημήτριο Καραγκούνη όπως επίσης και της πολιτικού μηχανικού κ. Σοφίας Τσανακτσίδου.
Όσον αφορά τον διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 2 «Προμήθεια Μαρμάρου» εντός του επομένου δεκαημέρου θα αναδειχτεί προσωρινός μειοδότης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για τον διεθνή διαγωνισμό για το Υποέργο 5 «Επεξεργασία μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο».
Από τον επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης κ. Δημήτριο Καραγκούνη και την πολιτικό μηχανικό κ. Σοφία Τσανακτσίδου υποβλήθηκε στην επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ(ΕΔΕΠΟΛ) το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο και το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που αφορά την νέα πρόταση του έργου η οποία περιλαμβάνει και την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και έλαβε την σύμφωνη γνώμη της.
Εντός των προσεχών ημερών το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα υποβληθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τελική έγκριση.