Εξέλιξη και προγραμματισμός εργασιών έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση»

20/12/2020

Untitled_Panorama3a
Ύστερα και από τη συμβασιοποίηση του Υποέργου 4 «Μεταφορές όγκων μαρμάρου και Ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων» ξεκίνησε το κυρίως έργο της αποκατάστασης του κοίλου. Σε πρώτη φάση προβλέπεται να μεταφερθούν στο χώρο της ορχήστρας 140 ταυτισμένα εδώλια, μέρος των οποίων είχε «αφαιρεθεί» ώστε να αποκατασταθούν οι κλίμακες του κυρίως θεάτρου, εργασία η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου του 2021.
Εν συνεχεία, ο ανάδοχος του Υποέργου 3 «Σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/CAM» το οποίο πρόσφατα συμβασιοποιήθηκε, θα προχωρήσει στις εργασίες τεκμηρίωσης – σάρωσης του κυρίως θεάτρου ώστε με την ολοκλήρωση της σύμβασης να παραδώσει στο έργο τρισδιάστατα μοντέλα 240 νέων εδωλίων, εργασία η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2021.
Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας αντιστήριξης από λιθοδομή που συνοδεύεται από έργα αποστράγγισης. Ο τοίχος θα κατασκευαστεί στον πόδα του κυρίως θεάτρου και θα έχει συνολικό μήκος 61μ. Ήδη έχει ολοκληρωθεί τμήμα της αποχωμάτωσης για την κατασκευή της αποστράγγισης και πραγματοποιείται προσεκτική απομάκρυνση των υφιστάμενων ορθίων εδωλίων και τμηματική αφαίρεση του χωμάτινου όγκου πίσω από αυτά, προκειμένου σε επόμενη φάση να κατασκευαστεί η τοιχοποιία. Μέχρι σήμερα έχει αφαιρεθεί το 1/3 των ορθίων εδωλίων με αντίστοιχη ολοκλήρωση των εργασιών αποστράγγισης. Ταυτόχρονα υποστυλώνεται το σύνολο των υποβάθρων και των εδωλίων της 1ης σειράς, εργασία που απαιτεί ιδιαίτερους και προσεκτικούς χειρισμούς. Το σύνολο των εργασιών αντιστήριξης θα έχει ολοκληρωθεί εντός του ερχόμενου Απριλίου, ενώ η επανατοποθέτηση των συντηρημένων – συγκολλημένων ορθίων εδωλίων θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2021.
Στις αρχές Μαΐου του ίδιου έτους, προγραμματίζεται να ξεκινήσει η επανατοποθέτηση ταυτισμένων εδωλίων σύμφωνα και με την εγκεκριμένη μελέτη, σε ομόλογη, αρχική ή κοντά στην αρχική τους θέση, εργασία η οποία θα ολοκληρωθεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου 2021.Σημειωτέον ότι στα πλαίσια του έργου ολοκληρώθηκε και η μελέτη εφαρμογής που αφορά τη μετακίνηση του συνόλου των εν λόγω εδωλίων. Εντός του 2022 θα ολοκληρωθεί επίσης η συντήρηση του συνόλου των ως άνω εδωλίων που αφορά την πλήρωση ρηγματώσεων, καθαρισμούς και στερέωση, ενώ οι πρώτες δύο φάσεις που αφορούν κυρίως καθαρισμούς και απομάκρυνση επικαθήσεων ολοκληρώθηκαν το 2020.
Επίσης, εντός του 2021 θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών, απαραίτητες για την προετοιμασία κυρίως των μελών που αφορούν το σκηνικό οικοδόμημα.
Τη στιγμή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη δημοσίευση του διεθνούς διαγωνισμού για το Υποέργο 5 «Επεξεργασία μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο» ενώ εντός Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της σύμβασης του Υποέργου 2 «Προμήθεια Μαρμάρου». Από τους παραπάνω διαγωνισμούς θα εξαρτηθεί η χρονική περίοδος ολοκλήρωσης της τοποθέτησης των 240 νέων εδωλίων η οποία προβλέπεται να υλοποιηθεί εντός του 2022.
Τέλος, εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα υποβληθεί για έλεγχο στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ (ΕΔΕΠΟΛ) το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο συνοδευόμενο από το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων (χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές, προμετρήσεις κλπ) που αφορά το έργο «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση», συμπεριλαμβάνοντας και τις νέες εργασίες οι οποίες αφορούν την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος, ύστερα και από την επιπλέον χρηματοδότηση των 3.400.000 € από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο της αποκατάστασης του Σκηνικού Οικοδομήματος, σκηνή – προσκήνιο, προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Δημήτρης Καραγκούνης
Αρχιτέκτων – Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών ΕΦΑΛΑΡ – Επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης του έργου