Επανατοποθέτηση εδωλίων στο χώρο του κυρίως θεάτρου

10/09/2021

Untitled_Panorama3a
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του τοίχου αντιστήριξης στη βάση του ποδίου και τη συγκόλληση των αρχιτεκτονικών μελών (όρθια εδώλια και εδώλια πρώτης σειράς) ξεκίνησαν οι εργασίες επανατοποθέτησης των εδωλίων στο χώρο του κυρίως θεάτρου.

Τα ταυτισμένα εδώλια,299 στο σύνολό τους, είχαν μεταφερθεί εκτός κυρίως θεάτρου ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες εξομάλυνσης των υποδομών.

Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα αρχίσει η επανατοποθέτηση των εδωλίων στην κερκίδα Α και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η τοποθέτηση και στις υπόλοιπες.

Οι εργασίες επανατοποθέτησης του συνόλου των εδωλίων στην κερκίδα Α προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Μετά το πέρας των εργασιών επανατοποθέτησης του συνόλου των εδωλίων στο κυρίως θέατρο θα ξεκινήσουν οι εργασίες επανατοποθέτησης των συγκολλημένων όρθιων εδωλίων στη βάση του ποδίου.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η πολιτικός μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.