Επισκέψεις στο χώρο του μνημείου

22/09/2022

Untitled_Panorama3a
Στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας παρευρέθηκε σήμερα, 03/09/2022, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας κ. Σκόκας Ιωάννης στα πλαίσια περιοδείας του σε εργοτάξια της πόλης. Ο κ. Σκόκας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο χώρο του μνημείου και ενημερώθηκε διεξοδικά από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης του έργου κ. Δημήτριο Καραγκούνη. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση με το σύνολο των εργαζομένων για θέματα που τους αφορούσαν. Η όλη συζήτηση ήταν εποικοδομητική και για τις δύο πλευρές, έγινε σε άριστο κλίμα και ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Untitled_Panorama3a