Επισκέψεις στο χώρο του μνημείου

10/12/2021

Untitled_Panorama3a
Το τελευταίο χρονικό διάστημα επισκέφθηκαν το χώρο του μνημείου οι γνωστοί Γάλλοι επιγραφολόγοι Bruno Helly και Richard Bouchon στα πλαίσια της συγγραφής του corpus των επιγραφών του αρχαίου θεάτρου. Ο Bruno Helly γνωστός Γάλλος ερευνητής, αφιέρωσε περισσότερα από 50 χρόνια στη μελέτη της επιγραφικής, της ιστορίας και της τοπογραφίας της αρχαίας Θεσσαλίας και έχει δημοσιεύσει πλήθος σχετικών εργασιών, ο δε Richard Bouchon είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Λυών. Οι δύο λαμπροί επιστήμονες ξεναγήθηκαν στο χώρο του μνημείου από τον επικεφαλή της ομάδας επίβλεψης αρχιτέκτονα μηχανικό και Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριο Καραγκούνη, ο οποίος τους ενημέρωσε για το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης. Οι δύο επιστήμονες εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για τις μέχρι τώρα εκτελεσθείσες εργασίες ενώ ευχαρίστησαν τον κ. Καραγκούνη για την βοήθειά του όσον αφορά την τεκμηρίωση των επιγραφών που αφορούν τα εδώλια περιμετρικά του ποδίου.
Το χώρο του μνημείου επισκέφθηκε επίσης η φοιτητική ομάδα του εργαστηρίου ειδικών θεμάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού τρίτου έτους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνοδευόμενοι από τον Καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού κ. Αριστοτέλη Δημητρακόπουλο. Ο κ. Καραγκούνης έκανε μια λεπτομερή αναφορά στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου των τελευταίων τριάντα ετών και δέχθηκε την πρόταση να είναι παρών στην ενδιάμεση παρουσίαση και κριτική του έργου των σπουδαστών, στην Πολυτεχνική Σχολή Ιωαννίνων. Σημειωτέον ότι η εργασία των φοιτητών του εξαμήνου αφορά προτάσεις για την βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.