Εργασίες αντιστήριξης κυρίως θεάτρου

13/04/2021

Untitled_Panorama3a
Στα πλαίσια της πράξης «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» οι εργασίες για την κατασκευή της τοιχοποιίας αντιστήριξης από λιθοδομή στον πόδα του κυρίως θεάτρου προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς παρόλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της εντονότατης σεισμικής έξαρσης στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.
Σημειώνουμε ότι λόγω των αυξημένων μέτρων ασφάλειας από την πλευρά του έργου στο σύνολο του “υποστηλωμένου τμήματος” της πρώτης σειράς των εδωλίων του κυριώς θεάτρου δεν παρατηρήθηκε η παραμικρή μετατόπιση – βλάβη ένδειξη ότι η όλη “κατασκευή” συμπεριφέρθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην έντονη σεισμική καταπόνηση του μνημείου.
Όλες οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, με την απαιτούμενη προσοχή και την άψογη συνεργασία εργατών και συντηρητών υπό την επίβλεψη του κ. Δημήτρη Καραγκούνη Αρχιτέκτονα Μηχανικού – Προϊσταμένου του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών ΕΦΑΛΑΡ και Επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης του έργου και της κα. Σοφίας Τσανακτσίδου Πολιτικού Μηχανικού – Τεχνικού και Συντονιστή Ασφαλείας του έργου.

Παραθέτουμε ένα ενδεικτικό βίντεο με την απόσπαση τριών ορθίων εδωλίων περιμετρικά της ορχήστρας.
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας – Εξέλιξη Εργασιών

Δημήτρης Καραγκούνης
Αρχιτέκτων – Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών ΕΦΑΛΑΡ – Επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης του έργου