Εργασίες αποκατάστασης κλιμάκων κυρίως θεάτρου

16/10/2015

Η αποκατάσταση βασίζεται στην εγκεκριμένη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτη του αρχιτέκτονα μηχανικού και επιβλέποντα του έργου Δημητρίου Καραγκούνη.

Προβλέπεται να τοποθετηθούν συνολικά 420 μαρμάρινες βαθμίδες, εργασία η οποία θα διαρκέσει μέχρι τέλος του 2015.

Το νέο υλικό προέρχεται από τα λατομεία στο Καστρί Αγιάς, έχει δε ταυτοποιηθεί με το αρχαίο υλικό ύστερα και από εγκεκριμένη από το ΚΑΣ μελέτη προσδιορισμού .

Μετά την επέμβαση καθίσταται περισσότερο “ευανάγνωστη” η αρχιτεκτονική του μνημείου.

Στον απλό  επισκέπτη γίνεται κατανοητή η δομή καθώς και τα τμήματα του αρχαίου θεάτρου ενώ παράλληλα “αυξάνεται” η αισθητική του μνημείου και η στατική επάρκεια του κυρίως θεάτρου με την αντιστροφή της πτώσης των εκατέρωθεν των βαθμίδων εδωλίων.

Η αποκατάσταση του συνόλου των βαθμίδων δίνει επίσης την δυνατότητα της κίνησης στο χώρο του κυρίως θεάτρου που σήμερα δεν είναι δυνατή λόγω της ασυνέχειας των βαθμίδων.

Το συνεργείο τοποθέτησης υπό την επίβλεψη του Δημητρίου Καραγκούνη αποτελείται από την μαρμαροτεχνίτρια Όλγα Λάιου και τους συντηρητές Κατερίνα Μπασιάκου και Γιώργο Μπισμπίκη με πολλά χρόνια εμπειρίας στο αρχαίο θέατρο.

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση πέντε κλιμάκων.