Εργασίες αποκατάστασης της ένατης και δέκατης κλίμακας του κυρίως θεάτρου

08/02/2016

Στις 18/12/2015 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της ένατης και δέκατης κλίμακας του κυρίως θεάτρου. Αρχικά πραγματοποιήθηκε προσεκτική αφαίρεση των υπαρχόντων βαθμίδων των κλιμάκων καθώς και των εκατέρωθεν εδωλίων. Στη συνέχεια έγιναν εξομαλύνσεις και αποκαταστάσεις των επιφανειών έδρασης των υποβάθρων και τέλος ακολούθησε επανατοποθέτηση των βαθμίδων βάσει της εγκεκριμένης μελέτης.