Εργασίες επανατοποθέτησης εδωλίων στην κερκίδα Α και Β

08/11/2021

Untitled_Panorama3a
Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες επανατοποθέτησης των ταυτισμένων εδωλίων στην κερκίδα Α και Β του κυρίως θεάτρου όπως αυτό προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη. Οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΔΕ του έργου, προβλέπεται δε να ολοκληρωθούν στο τέλος της εβδομάδας. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η επανατοποθέτηση των εδωλίων στις κερκίδες Γ και Δ.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η πολιτικός μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.