Εργασίες καθαρισμού επιφανειών

20/10/2015

Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού επιφανειών στο χώρο του κυρίως θεάτρου που αφορούν την απομάκρυνση των βιολογικών επικαθίσεων. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και αφορά επιφάνεια 1500 τ.μ. ενώ βρίσκεται στο τέλος και η δεύτερη φάση.

Για την απομάκρυνση των επικαθίσεων γίνεται χρήση βιοκτόνων, υδατικών διαλυμάτων υπεροξιδείου του υδρογόνου καθώς και τασιενεργοί σάπωνες.

Μετά τους καθαρισμούς των επιφανειών θα ακολουθήσει τελική στερέωση σε επιλεγμένα σημεία με ψεκασμούς υδροξειδίου του ασβεστίου σύμφωνα και με την εγκεκριμένη από το ΚΑΣ μελέτη συντήρησης του δομικού υλικού.