Λεύκωμα – φόρος τιμής για τους “εργάτες” του Αρχαίου Θεάτρου απο τον Δημήτρη Καραγκούνη

16/11/2018

“Με την έλευση του νέου χρόνου θα εκδοθεί ένα λεύκωμα στο οποίο θα περιέχονται όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν στο Αρχαίο Θέατρο σε ένα πόνημα που απαίτησε εκατοντάδες εργατοώρες. Ένα λεύκωμα φόρο τιμής στους ανθρώπους που ο καθένας έβαλε το δικό του λιθαράκι για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα.”

“Το λεύκωμα θα είναι μία έκδοση συλλεκτική για το σύνολο των εργαζομένων που έχουν απασχοληθεί στο Αρχαίο Θέατρο. Ενας φόρος τιμής. Είναι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, σχεδιαστές, συντηρητές, ο απλός εργαζόμενος, τόσο ο μόνιμος όσο και ο έκτακτος. Σημαντικό κομμάτι είναι αφιερωμένο στον ιδιωτικό τομέα που έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο τίτλος του βιβλίου είναι ”Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. Ένα αφιέρωμα σε όλους εσάς”,και ουσιαστικά είναι ένα ”ευχαριστώ” του ίδιου του μνημείου.”

Λεύκωμα – φόρος τιμής για τους “εργάτες” του Αρχαίου Θεάτρου