Νέες παραδόσεις εδωλίων στο Αρχαίο Θέατρο

09/10/2022

Untitled_Panorama3a
Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης Αρχιτέκτονας Μηχανικός, επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ τονίζει ότι προχωρούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι παραδόσεις των νέων εδωλίων στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 και 7 Οκτωβρίου 2022, παραδόθηκε από τον ανάδοχο ικανός αριθμός νέων εδωλίων. Τα νέα αρχιτεκτονικά μέλη μεταφέρθηκαν από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου, με ειδικά οχήματα ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, στο χώρο του μνημείου. Τα οχήματα εισήλθαν από την οδό Βενιζέλου, αφού πρώτα είχαν εξασφαλισθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες, και στάθμευσαν έναντι του σκηνικού οικοδομήματος. Στη συνέχεια τα εδώλια με συνδυασμένη χρήση δύο γερανοφόρων οχημάτων πήραν θέση περιμετρικά της ορχήστρας πριν την τελική τους κατάληξη στο χώρο του κυρίως θεάτρου. Με την τελευταία παραλαβή παραδόθηκαν και τα ορθογώνια αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις περιμετρικά του ποδίου ολοκληρώνοντας έτσι το σύνολο της κατασκευής. Εν συνεχεία εντός του Οκτωβρίου θα κατασκευασθεί γαιώδες δάπεδο το οποίο αποτελεί την τελευταία εργασία περιμετρικά του ποδίου.

Το σύνολο των νέων μελών προβλέπεται να παραδοθεί και να τοποθετηθεί στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, έως το τέλος του 2022.

Untitled_Panorama3a