Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής αντιστρεπτού διαδρόμου κίνησης επισκεπτών

16/11/2015

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής ξύλινου διαδρόμου κίνησης νοτίως του σκηνικού οικοδομήματος σύμφωνα με τη μελέτη του αρχιτέκτονα μηχανικού κ. Δημητρίου Καραγκούνη. Σημείο εκκίνησης του διαδρόμου πλάτους 1,65 μέτρων θεωρείται η ξύλινη κλίμακα στην ανατολική πάροδο και πέρας αυτού ο χώρος έμπροσθεν της δυτικής παρόδου.