Ξεκίνησε η “παραγωγή” των νέων εδωλίων

15/08/2022

Untitled_Panorama3a
Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης Αρχιτέκτονας Μηχανικός, επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ τονίζει ότι ξεκίνησε η “παραγωγή” των νέων εδωλίων.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας είχε προκηρύξει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με αντικείμενο την «Επεξεργασία μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο» στο πλαίσιο του Υποέργου 5: «Επεξεργασία μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο» του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση».

Ύστερα από την ανάδειξη του αναδόχου την στιγμή αυτή βρισκόμαστε σε φάση διαδικασίας της παραγωγής των νέων αρχιτεκτονικών μελών και ειδικότερα στην κατασκευή 240 νέων εδωλίων του κυρίως θεάτρου. Η διαδικασία περιλαμβάνει την κοπή των μεγάλων όγκων μαρμάρου σε μικρότερους όγκους ύψους 0,40 μ εν συνεχεία την δημιουργία στερεού μέσα στο οποίο εγγράφεται το κάθε ένα εδώλιο και τέλος την επεξεργασία του τελικού όγκου στον πενταξονικό παντογράφο σύμφωνα με το αρχείο του κάθε εδωλίου.

Η γεωμετρική μορφή, οι διαστάσεις και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των νέων μελών έχουν προκύψει μετά από σάρωση όλων των επιφανειών με laserscanner και τη δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων για το κάθε ένα, στα πλαίσια του Υποέργου 3.

Μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχει παραδοθεί από τον ανάδοχο ικανός αριθμός εδωλίων τα οποία και θα μεταφερθούν στο χώρο του μνημείου και εν συνεχεία θα τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Το σύνολο των νέων μελών προβλέπεται να παραδοθούν έως το τέλος του 2022.

Untitled_Panorama3a