Ολοκλήρωση εργασιών επανατοποθέτησης “ορθίων” εδωλίων

30/06/2022

Untitled_Panorama3a

Την Τρίτη 10/05/2022 ξεκίνησαν οι εργασίες επανατοποθέτησης των “ορθίων” εδωλίων περιμετρικά της ορχήστρας σε μήκος 61 μέτρων. Σε προγενέστερη φάση στα πλαίσια του έργου, το σύνολο των εδωλίων που παρουσίαζε σημαντικότατες βλάβες αφαιρέθηκε και αφού συντηρήθηκε, κυρίως με συγκολλήσεις, παρέμενε στο χώρο της ορχήστρας για την ωρίμανση κυρίως των κονιαμάτων. Πριν την επανατοποθέτησή τους προηγήθηκαν εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας αντιστήριξης από λιθοδομή που συνοδεύονταν από έργα αποστράγγισης.

Οι εργασίες επανατοποθέτησης ολοκληρώθηκαν στις 24/06/2022 σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Σε πρώτη φάση τα “όρθια” εδώλια τοποθετήθηκαν ακριβώς στις αρχικές τους θέσεις ενώ από τις αρχές Ιουλίου προβλέπεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αρμολογήματος του συνόλου των κενών που δημιουργούνται μεταξύ των “ορθίων” εδωλίων καθώς και αυτών της πρώτης σειράς σε δύο φάσεις. Στη συνέχεια προβλέπεται η κατασκευή φυσικού γαιώδους δαπέδου περιμετρικά του ποδίου της ορχήστρας και καθ’ όλο το μήκος των “ορθίων” εδωλίων.

Με τις παραπάνω εργασίες οι οποίες προβλέπεται να περατωθούν εντός του μηνός Αυγούστου, ολοκληρώνεται το σύνολο της μεγάλης αναστηλωτικής επέμβασης για την αντιστήριξη του κυρίως θεάτρου που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Εντός της πρώτης εβδομάδος του Ιουλίου αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για την “Επεξεργασία μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο”. Από τον ανάδοχο θα παραδοθούν εντός εξαμήνου τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης συνολικά 240 νέα εδώλια τα οποία θα τοποθετηθούν εντός του 2022 στο χώρο του κυρίως θεάτρου.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης Αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η Πολιτικός Μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.

Untitled_Panorama3a