Ολοκλήρωση εργασιών συγκόλλησης αρχιτεκτονικών μελών

25/08/2021

Untitled_Panorama3a
Μετά την κατασκευή του περιμετρικού τοίχου αντιστήριξης στη βάση του ποδίου ξεκίνησαν οι εργασίες συγκόλλησης των αρχιτεκτονικών μελών και ολοκληρώθηκαν σήμερα 25 Αύγουστου 2021.

Κυρίως πρόκειται για τα μαρμάρινα όρθια εδώλια τα οποία αφαιρέθηκαν πριν την κατασκευή της λιθοδομής. Επίσης συγκολλήσεις έγιναν και στην πρώτη σειρά εδωλίων περιμετρικά της ορχήστρας.

Η διαδικασία αφορούσε καθαρισμούς των τμημάτων, ταύτιση, τοποθέτηση ράβδων τιτανίου, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο και τελική συγκόλληση. Μετά την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων, τα αρχιτεκτονικά μέλη θα παραμείνουν για “ωρίμανση” πριν την τοποθέτησή τους στις αρχικές τους θέσεις μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου στο χώρο της ορχήστρας περιμετρικά του αγωγού.

Το συνεργείο το οποίο εκτέλεσε άψογα και με υποδειγματικό τρόπο το σύνολο των εργασιών αποτελείται από τους εμπειρότατους μαρμαροτεχνίτες Τήνου Όλγα Λαΐου και Γιάννη Μπέη καθώς και τους συντηρητές Κατερίνα Μπασιάκου, Γρηγόρη Γρηγοριάδη και Κωνσταντίνα Γκαραλιού.

Για το σύνολο των εργασιών τηρήθηκαν αυστηρά οι προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης καθώς και το εγκεκριμένο Τ.Ε.Δ.Ε της πράξης του έργου, ολοκληρώθηκαν δε σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών είχε ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης αρχιτέκτων μηχανικός Κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η πολιτικός μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.