Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης περιμετρικά του ποδίου

04/11/2022

Untitled_Panorama3a

Οι εργασίες αφορούσαν την περιοχή περιμετρικά της ορχήστρας σε μήκος 61 μέτρων. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποστράγγισης και εν συνεχεία το σύνολο των εδωλίων που παρουσίαζε σημαντικότατες βλάβες περιμετρικά του ποδίου αφαιρέθηκε με παράλληλες αντιστηρίξεις και αφού συντηρήθηκε, κυρίως με συγκολλήσεις, παρέμεινε στο χώρο της ορχήστρας για την ωρίμανση κυρίως των κονιαμάτων. Πριν την επανατοποθέτησή τους προηγήθηκαν οι εργασίες κατασκευής της τοιχοποιίας αντιστήριξης από λιθοδομή.

Η εργασία παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία διότι στην ουσία, μετά την απομάκρυνση των εδωλίων και την αντιστήριξη του συνόλου των εδωλίων της πρώτης και δεύτερης σειράς, δημιουργήθηκε σήραγγα ελάχιστου βάθους 1,50 μέτρων που στη συνέχεια καλύφθηκε από την λιθοδομή αντιστήριξης. Το εγχείρημα επιχειρήθηκε σε αρχαίο θέατρο στον ελλαδικό χώρο για πρώτη φορά και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία χάρις στην υψηλή εξειδίκευση και την άριστη συνεργασία του συνόλου των εργαζομένων. Το υψηλό επίπεδο των εργασιών φάνηκε όταν μετά την καταπόνηση του συνόλου της υποστυλωμένης κατασκευής από τον μεγάλο σεισμό των 6,2 Ρίχτερ, δεν παρουσίασε το παραμικρό πρόβλημα.

Σε όλο το μήκος περιμετρικά της ορχήστρας αποκαταστάθηκε στο καλύτερο δυνατόν η οριζοντίωση του συνόλου των εδωλίων της πρώτης σειράς και συντηρήθηκαν όσα εξ αυτών ήταν ρηγματωμένα. Εν συνεχεία ξεκίνησαν οι εργασίες επανατοποθέτησης των “ορθίων” εδωλίων στις αρχικές τους θέσεις με παράλληλες εργασίες στεγανοποίησης και έγινε τελικό αρμολόγημα μεταξύ των κενών των “ορθίων” αρχιτεκτονικών μελών καθώς και αυτών της πρώτης σειράς. Σε δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε ρίψη αδρανών και τέλος κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις εξομαλυντική στρώση από συμβατό κονίαμα (γαιώδες δάπεδο) περιμετρικά του ποδίου της ορχήστρας και καθ’ όλο το μήκος των “ορθίων” εδωλίων. Επίσης σε προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις τοποθετήθηκαν νέα αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία έχουν απολεσθεί.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης Αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η Πολιτικός Μηχανικός και μέλος της ομάδας επίβλεψης κα. Σοφία Τσανακτσίδου.

Untitled_Panorama3a