Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης έξι κλιμάκων του κυρίως θεάτρου

16/11/2015

Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση έξι εκ των δέκα κλιμάκων του κυρίως θεάτρου, ενώ βρίσκεται σε φάση υλοποίησης η αποκατάσταση της έβδομης η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 19/11/2015.