Ολοκληρώθηκε η επανατοποθέτηση των εδωλίων στην όγδοη κερκίδα του κυρίως θεάτρου.

10/02/2022

Untitled_Panorama3a
Στις 9 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανατοποθέτησης 38 ταυτισμένων εδωλίων στην Η κερκίδα του κυρίως θεάτρου όπως αυτό προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη. Οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και βρίσκονται πάντοτε εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΔΕ του έργου. Μέχρι σήμερα στο κυρίως θέατρο έχουν επανατοποθετηθεί 278 εδώλια που προέρχονται από ταυτίσεις στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης του μνημείου.

Από σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης των ταυτισμένων εδωλίων στην επόμενη κερκίδα η οποία παρουσιάζει σημαντικότατα προβλήματα. Το σύνολο των εργασιών στις κερκίδες του κυρίως θεάτρου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου 2022 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των ήδη συντηρημένων όρθιων εδωλίων περιμετρικά του ποδίου.

Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης επισημαίνει ότι οι εργασίες εξελίσσονται κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο με χρονικό ορίζοντα τοποθέτησης του συνόλου και των νέων εδωλίων εντός του 2022. Σημειώνει επίσης ότι από την πλευρά του έργου, υποβλήθηκε η διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την επεξεργασία των νέων εδωλίων σε ηλεκτρονικό παντογράφο στην αρμόδια Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας, στις 17 Ιανουαρίου εγκρίθηκε χωρίς παρατηρήσεις και από τις 11 Φεβρουαρίου 2022 ο διαγωνισμός θα βρίσκεται στον ιστότοπο του ΥΠΠΟΑ αφορά δε την επεξεργασία διακοσίων σαράντα νέων εδωλίων τα οποία θα τοποθετηθούν στο χώρο του κυρίως θεάτρου.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης Αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η Πολιτικός Μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.