Ολοκληρώθηκε η επανατοποθέτηση των εδωλίων στην ένατη κερκίδα του κυρίως θεάτρου

26/02/2022

Untitled_Panorama3a
Στις 25 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανατοποθέτησης 40 ταυτισμένων εδωλίων στην Θ κερκίδα του κυρίως θεάτρου όπως αυτό προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη. Οι εργασίες στην συγκεκριμένη κερκίδα ολοκληρώθηκαν εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΔΕ του έργου παρόλες τις δυσκολίες τις οποίες παρουσίαζε η συγκεκριμένη κερκίδα. Μέχρι σήμερα στο κυρίως θέατρο έχουν επανατοποθετηθεί 318 εδώλια που προέρχονται από ταυτίσεις στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης του μνημείου.

Το σύνολο των εργασιών στις κερκίδες του κυρίως θεάτρου είχε προβλεφθεί να ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου 2022 και στη συνέχεια να ακολουθήσει η τοποθέτηση των ήδη συντηρημένων όρθιων εδωλίων περιμετρικά του ποδίου. Παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν ένα μήνα πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης επισημαίνει ότι οι εργασίες εξελίσσονται κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο με χρονικό ορίζοντα τοποθέτησης του συνόλου και των νέων εδωλίων εντός του 2022. Σημειώνει επίσης ότι από την πλευρά του έργου, υποβλήθηκε η διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την επεξεργασία των νέων εδωλίων σε ηλεκτρονικό παντογράφο στην αρμόδια Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας, στις 17 Ιανουαρίου εγκρίθηκε χωρίς παρατηρήσεις και από τις 11 Φεβρουαρίου 2022 ο διαγωνισμός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΥΠΠΟΑ αφορά δε την επεξεργασία διακοσίων σαράντα νέων εδωλίων τα οποία θα τοποθετηθούν στο χώρο του κυρίως θεάτρου.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης Αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η Πολιτικός Μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.