Ολοκληρώθηκε η επανατοποθέτηση των εδωλίων στην δέκατη κερκίδα του κυρίως θεάτρου

21/03/2022

Untitled_Panorama3a
Στις 21 Μαρτίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανατοποθέτησης 41 ταυτισμένων εδωλίων στην Ι κερκίδα του κυρίως θεάτρου όπως αυτό προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη. Οι εργασίες στην συγκεκριμένη κερκίδα ολοκληρώθηκαν εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΔΕ του έργου. Μέχρι σήμερα στο χώρο του κυρίως θεάτρου έχουν επανατοποθετηθεί 359 εδώλια που προέρχονται από ταυτίσεις στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης του μνημείου.

Το σύνολο των εργασιών στις κερκίδες του κυρίως θεάτρου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν μικρές διευθετήσεις, πάντα στο χώρο του κυρίως θεάτρου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των ήδη συντηρημένων όρθιων εδωλίων περιμετρικά του ποδίου.

Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης επισημαίνει ότι οι εργασίες εξελίσσονται κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο με χρονικό ορίζοντα τοποθέτησης του συνόλου και των νέων εδωλίων εντός του 2022. Σημειώνει επίσης ότι από την πλευρά του έργου, υποβλήθηκε η διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την επεξεργασία των νέων εδωλίων σε ηλεκτρονικό παντογράφο στην αρμόδια Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας, στις 17 Ιανουαρίου εγκρίθηκε χωρίς παρατηρήσεις και από τις 11 Φεβρουαρίου 2022 ο διαγωνισμός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΥΠΠΟΑ αφορά δε την επεξεργασία διακοσίων σαράντα νέων εδωλίων τα οποία θα τοποθετηθούν στο χώρο του κυρίως θεάτρου.

Προς το τέλος του μηνός Απριλίου θα ξεκινήσει επίσης η μεταφορά από τον χώρο των διασπάρτων του συνόλου των αρχιτεκτονικών μελών του σκηνικού οικοδομήματος με κατάληξη το χώρο της ορχήστρας και ειδικότερα μπροστά από το χώρο του προσκηνίου. Το σύνολο των μελών του προσκηνίου θα τοποθετηθεί σε πλήρη ταύτιση με τις αρχικές τους θέσεις “δοκιμαστικά”, ώστε σε μεταγενέστερη φάση και εντός του 2022 να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος σύμφωνα με την μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τους Δημήτριο Καραγκούνη, Σοφία Τσανακτσίδου και Ευάγγελο Ματσαρόκο, και έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης Αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η Πολιτικός Μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.