Ολοκληρώθηκε η επανατοποθέτηση των εδωλίων στην ενδέκατη κερκίδα του κυρίως θεάτρου

01/04/2022

Untitled_Panorama3a
Στις 31 Μαρτίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανατοποθέτησης 16 ταυτισμένων εδωλίων στην ενδέκατη κερκίδα του κυρίως θεάτρου όπως αυτό προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη. Οι εργασίες στην συγκεκριμένη κερκίδα ολοκληρώθηκαν εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΔΕ του έργου. Μέχρι σήμερα στο χώρο του κυρίως θεάτρου έχουν επανατοποθετηθεί 375 εδώλια που προέρχονται από ταυτίσεις στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης του μνημείου.

Έτσι και με την τοποθέτηση των ταυτισμένων εδωλίων στην ενδέκατη κερκίδα ολοκληρώθηκε το σύνολο των εργασιών στις κερκίδες του κυρίως θεάτρου όσον αφορά τις επανατοποθετήσεις ταυτισμένων αρχικών εδωλίων ένα μήνα πριν τον προκαθορισμένο χρόνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν μικρές διευθετήσεις, πάντα στο χώρο του κυρίως θεάτρου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των ήδη συντηρημένων όρθιων εδωλίων περιμετρικά του ποδίου.

Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης επισημαίνει ότι οι εργασίες εξελίσσονται κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο με χρονικό ορίζοντα τοποθέτησης του συνόλου και των νέων εδωλίων εντός του 2022. Σημειώνει επίσης ότι από την πλευρά του έργου, υποβλήθηκε η διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την επεξεργασία των νέων εδωλίων σε ηλεκτρονικό παντογράφο στην αρμόδια Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας, στις 17 Ιανουαρίου εγκρίθηκε χωρίς παρατηρήσεις και από τις 11 Φεβρουαρίου 2022 ο διαγωνισμός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΥΠΠΟΑ αφορά δε την επεξεργασία διακοσίων σαράντα νέων εδωλίων τα οποία θα τοποθετηθούν στο χώρο του κυρίως θεάτρου. Εντός του μηνός Απριλίου προβλέπεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και αρχές Ιουλίου να παραδοθούν στο χώρο του αρχαίου θεάτρου τα πρώτα ογδόντα (80) από τα διακόσια σαράντα (240) νέα εδώλια με ημερομηνία παράδοσης του συνόλου εντός του μηνός Οκτωβρίου. Με την παραλαβή των πρώτων ογδόντα (80) εδωλίων θα ξεκινήσουν οι εργασίες τοποθέτησής τους στις προβλεπόμενες θέσεις.

Προς το τέλος του μηνός Απριλίου θα ξεκινήσει επίσης η μεταφορά από τον χώρο των διασπάρτων του συνόλου των αρχιτεκτονικών μελών του σκηνικού οικοδομήματος με κατάληξη το χώρο της ορχήστρας και ειδικότερα μπροστά από το χώρο του προσκηνίου. Το σύνολο των μελών του προσκηνίου θα τοποθετηθεί σε πλήρη ταύτιση με τις αρχικές τους θέσεις “δοκιμαστικά”, ώστε σε μεταγενέστερη φάση και εντός του 2022 να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος σύμφωνα με την μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τους Δημήτριο Καραγκούνη, Σοφία Τσανακτσίδου και Ευάγγελο Ματσαρόκο, και έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης Αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η Πολιτικός Μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου. Οι προαναφερθέντες έχουν ήδη ξεκινήσει την σύνταξη των τευχών διακήρυξης για άλλους τέσσερις διεθνείς διαγωνισμούς που αφορούν το έργο και οι οποίοι θα προκηρυχθούν εντός του 2022.