Ολοκληρώθηκε η επανατοποθέτηση των εδωλίων στις πρώτες τέσσερις κερκίδες του κυρίως θεάτρου.

23/11/2021

Untitled_Panorama3a
Στις 19 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανατοποθέτησης των ταυτισμένων εδωλίων στις κερκίδες Α, Β, Γ και Δ του κυρίως θεάτρου όπως αυτό προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη. Οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΔΕ του έργου. Το σύνολο των ταυτισμένων εδωλίων που τοποθετήθηκαν στις τέσσερις πρώτες κερκίδες ανέρχεται σε 148 .

Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης τονίζει ότι οι τοποθετήσεις των εδωλίων απαιτούν πάντα ιδιαίτερη προσοχή διότι τα φορτία είναι μεγάλα και εκτελούνται πολλές φορές σε ακτίνα άνω των είκοσι μέτρων η ακρίβεια δε πρέπει να είναι της τάξεως λιγότερο του εκατοστού διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση τους.

Την τρέχουσα εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι εργασίες τοποθέτησης των ταυτισμένων εδωλίων στην επόμενη κερκίδα. Το σύνολο των κερκίδων του κυρίως θεάτρου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου 2022 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των ήδη συντηρημένων όρθιων εδωλίων περιμετρικά του ποδίου.

Παράλληλα από την πλευρά του έργου, έχει ήδη υποβληθεί εδώ και ενάμιση μήνα, η διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την επεξεργασία των νέων εδωλίων σε ηλεκτρονικό παντογράφο στην αρμόδια Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας για έγκριση και εν συνεχεία προκήρυξη. Η τοποθέτηση των νέων εδωλίων προβλέπεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η πολιτικός μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.