Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του διαδρόμου κίνησης επισκεπτών

02/12/2015

Η κατασκευή είναι αντιστρεπτή, αποτελείται από ξύλινα στοιχεία καστανιάς με τελική επικάλυψη ξύλου teak. Για την υγροπροστασία του συνόλου του διαδρόμου έχει γίνει διαστρωματική ρίψη αδρανών υλικών. Στην αρχή της κατασκευής υπάρχει μικρό πλάτωμα για την τοποθέτηση προτζέκτορα.

Με την χρήση του ξύλινου διαδρόμου καθώς και τμημάτων συναρμολογούμενου δαπέδου οι επισκέπτες θα είναι δυνατόν να οδηγηθούν σε οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου της ορχήστρας. Σε επιλεγμένα σημεία θα τοποθετηθούν πινακίδες για την πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών.