Ολοκληρώθηκε η μελέτη “Αποκατάσταση σκηνικού οικοδομήματος του Α’ Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Α’ φάση”.

20/06/2020

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στις 17/06/2020 η μελέτη “Αποκατάσταση σκηνικού οικοδομήματος του Α’ Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Α’ φάση” από τον προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριο Καραγκούνη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Η μελέτη συντάχθηκε κάτω από τις “γνωστές” σε όλους μας δύσκολες συνθήκες των τελευταίων μηνών.
Η ομάδα μελέτης αποτελείται από τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Δημήτριο Καραγκούνη με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα “Ειδικών Κατασκευών” και “Level II στον μη καταστροφικό έλεγχο των υλικών με υπερήχους”, τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Ευάγγελο Ματσαρόκο με μεταπτυχιακές σπουδές στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “προστασία μνημείων” καθώς και στις “Βυζαντινές Σπουδές” και την κα. Σοφία Τσανακτσίδου πολιτικό μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδές στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” και “Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών” . Οι δύο τελευταίοι έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες του ενταγμένου έργου στο ΕΣΠΑ «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’». Την ομάδα μελέτης στήριξαν και βοήθησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κα. Όλγα Λαΐου, εμπειρότατη μαρμαροτεχνίτρια Τήνου με άριστη κατάρτιση σε θέματα συντήρησης μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών από τα “παλαιότερα στελέχη” του Αρχαίου θεάτρου με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο του μνημείου όπως επίσης και η κα. Κατερίνα Μπασιάκου συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιολογικών ευρημάτων με αποδεδειγμένη και μακροχρόνια εμπειρία σε συντηρήσεις μαρμάρινων μελών με εικοσάχρονη και αυτή εμπειρία στο χώρο του Αρχαίου θεάτρου. Οι μελετητές συνεργάστηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την σύνταξη της μελέτης παράλληλα με τα άλλα καθήκοντά τους στα πλαίσια του τρέχοντος έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ.
Η άριστη συνεργασία φαίνεται από το αποτέλεσμα της μελέτης η οποία είναι υψηλού επιπέδου όπως άλλωστε αρμόζει σε ένα μνημείο επιπέδου θεάτρου Λάρισας.
Ο βασικός κορμός της μελέτης αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:
1. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
2. ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ
3. ΠΡΟΤΑΣΗ
4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΩΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (4 ΤΕΥΧΗ)
6. ΣΧΕΔΙΑ
7. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ
Ειδικότερα, όσον αφορά την ενότητα 3, η οποία αποτελεί την πρόταση αποκατάστασης, αυτή αναλύεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΟ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ
1. 1. ΓΕΝΙΚΑ
1. 2. ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1. 3. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
2. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ ΛΙΘΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 1
2. 1. ΓΕΝΙΚΑ
2. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
2. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
3. ΠΩΡΙΝΟΙ ΛΙΘΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 2
3. 1. ΓΕΝΙΚΑ
3. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
3. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
4. ΠΩΡΙΝΟΙ ΛΙΘΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 3
4. 1. ΓΕΝΙΚΑ
4. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
4. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
5. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ ΛΙΘΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 4
5. 1. 1. ΓΕΝΙΚΑ
5. 1. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
5. 1. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
5. 2. 1. ΓΕΝΙΚΑ
5. 2. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
5. 2.. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
6. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ
6. 1. ΓΕΝΙΚΑ
6. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
7. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΠΩΡΙΝΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ
7. 1. ΓΕΝΙΚΑ
7. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
7. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
1.1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
1.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
2.1. ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ
2.2. ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
2.3. ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ
2.3.1. ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΤΥΛΟΥ
2.3.2. ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
3.1.1. ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ
3.1.2. ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
3.2. ΥΛΙΚΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
3.3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3.4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΩΡΙΝΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΣΧΕΔΙΑ
Κατά το παρελθόν, κυρίως την τελευταία εικοσαετία, πολλές μελέτες του κ. Δημήτρη Καραγκούνη που αφορούσαν το Αρχαίο θέατρο έχουν εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο σχεδόν όλες χωρίς παρατηρήσεις.
Από ότι φαίνεται η καλή ‘’παράδοση’’ που υπάρχει στο θέατρο θα συνεχιστεί με την ομάδα των μελετητών να εργάζεται ήδη για την επόμενη μελέτη που αφορά την αποκατάσταση του “συνόλου” του κοίλου ανατολικά – δυτικά και των αναλημμάτων ώστε το μνημείο να αποκτήσει την “αίγλη” που δικαιωματικά του ανήκει αλλά και για να λυθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάζουν οι δύο “ακραίες” κερκίδες καθώς και τα αναλήμματα.

Η μελέτη

Οι μελετητές

Φωτογραφίες αρχείου 1999-2005 απο εργασίες συντήρησης στο σκηνικό οικοδόμημα

Σημειωτέων ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα ο κ. Δημήτρης Καραγκούνης και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου ολοκλήρωσαν την σύνταξη του συνόλου των τευχών διακήρυξης τεσσάρων δημόσιων διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών στα πλαίσια του τρέχοντος έργου. Οι διεθνείς διαγωνισμοί αφορούν: α) προμήθεια μαρμάρου, β)παροχή υπηρεσιών για σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/CAM, γ) παροχή υπηρεσιών για μεταφορές όγκων μαρμάρων – ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων, δ) παροχή υπηρεσιών για επεξεργασία μαρμάρων σε ηλεκτρονικό παντογράφο. Οι τρεις πρώτοι έχουν ήδη πάρει την έγκριση τόσο της ΕΔΕΠΟΛ όσο και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο τέταρτος διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και θα αποσταλεί εντός των επόμενων ημερών στην Περιφέρεια για έγκριση.
Θα ήθελα όμως από τη θέση του προϊσταμένου του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη σύνταξη της μελέτης αποδεικνύοντας ότι κάτω και από δύσκολες συνθήκες δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι και έκτακτοι, όταν είναι άριστα καταρτισμένοι και λειτουργούν ως ομάδα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν μελέτες υψηλού επιπέδου.
Σε ότι αφορά τους διαγωνισμούς ένα θερμότατο ευχαριστώ στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ για την συνεχή στήριξη και βοήθεια της κατά την σύνταξη των τευχών διακήρυξης των Διαγωνισμών αλλά και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις πολύτιμες και άμμεσες παρατηρήσεις της σε όλη τη διαδικασία σύνταξης έως και την έγκρισή τους.

Δημήτρης Καραγκούνης, αρχιτέκτων μηχανικός με βαθμό Α’, τμηματάρχης Έργων και Μελετών ΕΦΑΛΑΡ