Ολοκληρώθηκε η τοπογραφική αποτύπωση του μνημείου

27/03/2017

Στα πλαίσια της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου που χρηματοδοτεί το σωματείο Διάζωμα ολοκληρώθηκε εντός του Μαρτίου η λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση. Το σύνολο των σημείων – στόχων ανήλθαν σε 25.000, ενώ σύντομα προβλέπεται να ολοκληρωθεί και η αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου.