Ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης στηρίζει ομάδα εργασίας με σκοπό την συγγραφή βιβλίων για το Α’ και Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

26/11/2022

Untitled_Panorama3a
Ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης με πρόσφατη απόφασή του στις 16/11/2022 στηρίζει ομάδα εργασίας που έχει ως σκοπό την συγγραφή βιβλίων που αφορούν το Α’ και Β’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας.

Αναγνωρίζοντας την εξαιρετική σημασία για το παρόν και το μέλλον της πόλης μας, των μοναδικής αξίας Α’ και Β’ Θεάτρου της, και δεδομένου του πλουσιότατου υλικού που έχει συγκεντρωθεί και διατηρηθεί με προοπτική την επιστημονική τεκμηρίωση της ιστορίας του Α’ και Β’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας και του ιστορικού της αποκάλυψής τους, θεωρεί απολύτως σκόπιμο, το να συνδράμει ο Δήμος Λαρισαίων, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην ολοκλήρωση και επιτυχία του εν λόγω έργου.

Η συγγραφική ομάδα αποτελείται από τους :

 • Αθανάσιο Τζιαφάλια, Αρχαιολόγο, Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων
 • Δημήτριο Καραγκούνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό MSc, Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, Επικεφαλής της Ομάδας Επίβλεψης του έργου «Αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’»
 • Σοφία Τσανακτσίδου, Πολιτικό Μηχανικό MSc, Υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, Μέλος της Ομάδας Επίβλεψης του έργου «Αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’»
 • Κατερίνα Αναγνωστοπούλου, Δρ. Αρχαιολόγο, Υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης
 • Ιφιγένεια Λεβέντη, Δρ. Αρχαιολόγο, Καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Μαρία Αρότσιου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων.
 • Έργο της ομάδας είναι η υποστήριξη της συγγραφής τριλογίας για το Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, όπως έχει εγκριθεί με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/378854/08-08-2022 απόφαση έγκρισης του αιτήματος των Τζιαφάλια Αθανασίου και Καραγκούνη Δημητρίου για την μελέτη και δημοσίευση του μνημείου Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας της Π.Ε. Λάρισας.

  Συγκεκριμένα, η ανωτέρω δημοσίευση αφορά τρεις ενότητες:
  Η πρώτη ενότητα (Α’ τόμος) θα περιγράφει τις διαδικασίες αποκάλυψης του μνημείου. Η δεύτερη (Β’ τόμος) την αρχιτεκτονική του μνημειακού συνόλου και η τρίτη (Γ’ τόμος) τις μέχρι σήμερα εργασίες αποκατάστασής του.

  Οι κυρίες Σ. Τσανακτσίδου και Κ. Αναγνωστοπούλου έχουν λάβει θετική ομόφωνη γνωμοδότηση του ΤΣΜΘ για την συμμετοχή τους στην σχετική μελέτη και δημοσίευση του μνημείου, στην υπ’ αριθμ. 278/13-10-2022 συνεδρία του (θέματα 30, 31, 32, 33) και με τις υπ΄ αριθμ. 545631/23-11-2022 και 545667/23-11-2022 αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ την άδεια συμμετοχής τους στην ομάδα μελέτης και δημοσίευσης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

  Αντικείμενο της ίδιας ομάδας θα αποτελέσει η συγγραφή βιβλίου που θα αφορά τις διαδικασίες αποκάλυψης του Β’ Αρχαίου Θεάτρου (κλασσικού θεάτρου της πόλης), όπως έχει εγκριθεί με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/432106/07-10-2021 απόφαση χορήγησης άδειας μελέτης και δημοσίευσης στον κ. Αθ. Τζιαφάλια.

  Untitled_Panorama3a