Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

02/09/2020

Στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» (με κωδικό MIS 5041781, Κωδ. πράξης 2019ΕΠ00610014) η ΕΦΑΛΑΡ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες «Τοιχοποιία Αντιστήριξης Από Λιθοδομή – Αποστραγγίσεις» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Εργασίες Αποκατάστασης Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας».
Τον διαγωνισμό συνέταξαν ο προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η πολιτικός μηχανικός του έργου κ. Σοφία Τσανακτσίδου.

Συνοπτικός «Τοιχοποιία Αντιστήριξης Από Λιθοδομή – Αποστραγγίσεις»