Προμήθεια και τοποθέτηση εκτυπωμένων φωτογραφιών σε αλουμίνιο στην ανατολική πάροδο

22/09/2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και τοποθέτηση εκτυπωμένων φωτογραφιών σε αλουμίνιο στην ανατολική πάροδο για τις ανάγκες του έργου <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Α’ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ’ ΦΑΣΗ)>>.