Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης – ενημέρωσης και αναμνηστικών έργου

22/09/2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης – ενημέρωσης και αναμνηστικών έργου για τις ανάγκες του έργου <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Α’ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ’ ΦΑΣΗ)>>.