Προχωρά η μελέτη αποκατάστασης του μνημείου

23/01/2017

Οι εργασίες βρίσκονται στην φάση της λεπτομερούς αποτύπωσης του μνημειακού συνόλου. Αρχικά ορίστηκαν σημεία – στόχοι επί του συνόλου των αρχιτεκτονικών μελών και στη συνέχεια η τοπογράφος Στ. Μπλάντα αποτυπώνει με την χρήση οργάνου και κατόπτρων ακριβείας το σύνολο των στόχων. Μέχρι στιγμής έχουν αποτυπωθεί και αποδοθεί σχεδιαστικά περί τους 18.000 στόχους – σημεία. Ο αρχιτέκτων Νικ. Χατζηδάκης προχωρά στην λεπτομερή αρχιτεκτονική αποτύπωση του κυρίως θεάτρου και οι αρχιτέκτονες Ισ. Πλακωτάρης και Ελ. Αγγέλη σε άλλα τμήματα του μνημείου.