Συγκολλήσεις αρχιτεκτονικών μελών

25/07/2021

Untitled_Panorama3a
Μετά την κατασκευή του περιμετρικού τοίχου αντιστήριξης στη βάση του ποδίου ξεκίνησαν οι εργασίες συγκόλλησης των αρχιτεκτονικών μελών. Κυρίως πρόκειται για τα μαρμάρινα όρθια εδώλια τα οποία αφαιρέθηκαν πριν την κατασκευή της λιθοδομής. Επίσης συγκολλήσεις γίνονται και στην πρώτη σειρά εδωλίων περιμετρικά της ορχήστρας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει καθαρισμούς των τμημάτων, ταύτιση, τοποθέτηση ράβδων τιτανίου, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο και τελική συγκόλληση. Οι συγκολλήσεις θα ολοκληρωθούν προς τα τέλη Αυγούστου, ενώ θα παραμείνουν για “ωρίμανση” πριν την τοποθέτησή τους μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

Το συνεργείο αποτελείται από τους εμπειρότατους μαρμαροτεχνίτες Τήνου Όλγα Λαΐου και Γιάννη Μπέη καθώς και τους συντηρητές Κατερίνα Μπασιάκου, Γρηγόρη Γρηγοριάδη και Κωνσταντίνα Γκαραλιού.

Για το σύνολο των εργασιών τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης καθώς και το εγκεκριμένο Τ.Ε.Δ.Ε της πράξης του έργου.

Τις εργασίες επιβλέπει κα συντονίζει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης αρχιτέκτων μηχανικός Κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η πολιτικός μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.